LeiderschapTimemanagementCoachingVerandermanagementCommunicatieSucces
Geen Flash


Meer dan 500 mensen namen al deel aan onze trajecten. ZIj bereikten de volgende resultaten:

Duidelijke invloed vanuit eigen functie en op veranderingsprocessen
Heldere keuzes en besluiten in leven, werk en loopbaan
Duidelijk gevoel van richting
Betere relaties zowel persoonlijk als zakelijk en professioneel
Gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen
Vitaliteit & energie in brein en lichaam
Met gemak leiding geven en delegeren
Heldere zakelijke initiatieven
Kracht
Plezier & Passie
Afwisseling en variatie in het dagelijks leven
Persoonlijke groei en verhoogd bewustzijn
Verbinding en contact, zowel op persoonlijk als professioneel vlak
Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen
De juiste balans tussen werk en privé
Effectief omgaan met conflicten, kritiek en complimenten

'Ik heb nog steeds een ander leven sinds De Doorbraak en de Beautiful Mind, ik ervaar de veranderingen nu als blijvend. Het rendement van de doorlopen trajecten zijn voor mij zeer positief geweest, de kosten staan voor mij in geen verhouding tot de resultaten.'