LeiderschapTimemanagementCoachingVerandermanagementCommunicatieSucces


Bezuur & Van der Wind


Nico Bezuur en Willy van der Wind werken vanuit een beproefde aanpak aan de individuele wensen. Met bewezen en blijvend effect na het volgen van het programma.


Bezuur en Van der Wind bogen zich op een brede ervaring en zeer specifieke expertise met veranderingsprocessen in het bedrijfsleven en de eigen bedrijven.


De aanpak op zichzelf is al patroondoorbrekend. Persoonsgericht. Praktisch. Uitdagend, liefdevol en ondubbelzinnig. De aanpak van oorzaken in plaats van symptomen. Actiegericht. Alle vragen van de deelnemers komen aan de orde binnen het grote vastgestelde en beproefde kader.


De trainers zijn uitnodigend én confronterend, vanuit een bijzondere man/vrouw samenwerking. Uitgesproken en genuanceerd. Maximaal betrokken bij iedere individuele deelnemer. En benutten hiertoe alle kennis, ervaring en creativiteit.