LeiderschapTimemanagementCoachingVerandermanagementCommunicatieSucces
Geen Flash


Onze visie op nieuw leiderschap

Organisaties in beweging. Mensen in beweging. Dat is wat ons beweegt. Wij geloven in meesterschap vanuit het individu. De basis goed en scherp hebben. De essenties helder en duidelijk vormgeven. Nieuwe leiders zijn mensen die creëren met oog voor de omgeving in de brede zin van het woord.


Nieuw leiderschap en werkelijk meesterschap gaat over het besef dat zelfrefelectie en zelfkennis nodig is voor daadwerkelijke transformatie en pas wordt bereikt bij het vormgeven aan werk en organisatie vanuit persoonlijke groei en bijdrage aan anderen in de naaste omgeving.


Wij ontwikkelen graag een community waarin deze nieuwe leiders durven en kunnen opstaan:

  • met een helder gevoel voor de werkelijkheid
  • vanuit vertrouwen op eigen ervaringen en beoordelingen
  • zonder toe te geven aan sociale druk als dat tegen de eigen en andermans essenties indruist
  • met een kristalheldere communicatie
  • sociaal inlevend
  • met een gevoel voor humor
  • in staat tot diepgaande relaties en het opbouwen van een mooi netwerk
  • gericht op inzicht, richting en resultaat