LeiderschapTimemanagementCoachingVerandermanagementCommunicatieSucces


Pure Passie! Grote vragen, nieuwe antwoorden...

De economie herstelt zich. We weten diep van binnen dat vele systemen niet optimaal werken vanuit hun essentie en pure eigenschappen. Het bedrijfsleven kan wel een zetje gebruiken in de richting van persoonlijke groei, nieuw leiderschap, creativiteit en dankbaarheid. Juist nu, na alle crisissen, is het van belang dat er een beweging op gang komt waarbij intermenselijke relaties en duurzaamheid veel meer centraal staan. Wij denken dat degenen die meedoen in deze beweging uiteindelijk meer succes behalen dan ‘old school’ organisaties.

Op verzoek organiseren wij een bijzonder programma voor uw managementteam of directie: PURE PASSIE! De turbo gaat aan op deze dag, waarmee we u meenemen in onze visie op nieuw leiderschap, doorvoeren voeren van veranderingen, co-creatie en pure passie.

 

Eerlijke eenvoud

We hebben onderzoek gedaan naar rolmodellen. We hebben meer dan 500 mensen in onze cursussen gehad 90% met een eigen bedrijf en een leidinggevende functie die een wezenlijke transformatie hebben ervaren. We hebben een model ontwikkeld en dat uitvoerig getest. Onze ontdekkingen willen we graag aan u overdragen.

Andere vragen leveren nieuwe antwoorden. Nieuwe antwoorden leiden tot nieuwe beslissingen en bewegingen. Het stellen van de waaromvraag is essentieel bij elk besluit, bij elke beweging, bij elke verandering.

We delen graag hoe je mensen mee kunt krijgen in een verandering, hoe je meer kunt bereiken met dezelfde of juist andere mensen kunt selecteren. We hebben ervaren en onderzocht wat de hefbomen zijn voor transformatie en groei.

Fascinerend is het te zien hoe samenwerking aan perfectie verloopt in een team dat de missie maximaal dient. Geleerd hebben we hoe bazen en stakeholders zijn te overtuigen, hoe je uniek bent in je eigen ‘soort’. We zijn overdonderd door het effect van eigen verantwoordelijkheid en we weten inmiddels dat de essentie zit in het leveren van een wezenlijke bijdrage en focus op zingeving.

Ode aan het waarom

Wat wij graag delen met ondernemers, directeuren en managers zijn de sleutels voor succes en nieuwe bedrijfsmodellen. Maar ook een scherpe visie op leiderschap en de tegelijkertijd eeuwenoude en gloednieuwe natuur- en systeemwetten van organisaties in hun opgaan, blinken en verzinken.

We geloven in een wereld van overvloed en cocreatie, in plaats van schaarste en concurrentie. We kennen de sleutels voor pure passie en eerlijke eenvoud. En we doen graag een ode aan het waarom. Vandaar ook dat we u uitnodigen om hierin samen met ons aan de slag te gaan. Omdat in wezenlijke dialoog de antwoorden te vinden zijn.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak en onze voorwaarden.