LeiderschapTimemanagementCoachingVerandermanagementCommunicatieSucces


De Doorbraak voor Leiderschap & Communicatie

Hét programma voor zakelijk en persoonlijk leiderschap

De Doorbraak is het programma waarin zakelijk en persoonlijk leiderschap wordt gecreëerd. Biedt informatie, zienswijzen en inzichten om direct concreet toe te passen. Heldere keuzes rondom leidinggeven, zakelijke initiatieven, loopbaan of besteding van je tijd. Daagt uit om over grenzen of kaders te kijken en vooral ook over te gaan tot actie.

De Doorbraak is scherpzinnig en subtiel. Creëert rust én energie. Een verrassende belevenis, ondogmatisch en anders dan anders.

De Doorbraak gaat terug naar de kern, de basis en het verborgen potentieel. Concrete resultaten halen in leidinggeven, invloed en adviesprocessen. Inzicht in je belangrijkste waarden en overtuigingen. Heldere en duidelijke communicatie, omgaan met feedback en conflicten. Doorbreken van impasses in werk en relaties. Ervaren wat het is om een leider te zijn.

Ruim 500 mensen gingen je voor en zagen massaal hun werk- en levenskwaliteit toenemen.

"Rijkdom is niet de groei van je vermogen maar de beheersing van de geest"
-Brian Tracy-