LeiderschapTimemanagementCoachingVerandermanagementCommunicatieSucces
Geen Flash


De filosofie van De Hamermolen

De Hamermolen, oorspronkelijk een papierfabriek in het Gelderse sprengenlandschap, is niet zomaar een plek.

Het is ten eerste een plek waar Nico Bezuur en Willy van der Wind hun dromen realiseren. Door het  ontwikkelen, verzorgen en faciliteren van  programma's waar mensen  worden aangespoord hun eigen dromen te realiseren.


Een Hamermolen verplulvert en maalt, met als doel bruikbare grondstof te krijgen voor verdere verwerking. Dat is ook waar onze trajecten voor staan.


Vanaf begin 2008 is daarbij De Loods als volwaardige ruimte opgeknapt, tot een plek waar het hameren en timmeren aan het brein ten alle tijde uitmondt in een prachtig kunstwerk.

Impressie van De Hamermolen
Download (4.07 Mb) »